برگزاری اولین جلسه هیأت مدیره انجمن

درسال 1398

 

در ساعت 11 مورخ 18 فروردین ماه 1398 اعضاء محترم هیأت مدیره انجمن جهت عرض تبریک و انجام دید و بازدید نوروزی با جناب آقای مهندس خلیلی ریاست محترم هیأت مدیره انجمن، در سالن جلسات شرکت بوتان حضور یافتند.

طی این جلسه جناب آقای دکتر کریمی دبیر محترم انجمن خلاصه­ای از عملکرد دبیرخانه انجمن طی سال 1397 و توفیقاتی که حاصل شده است ارائه نمودند و سپس جناب آقای مهندس خلیلی ضمن عرض تبریک متقابل به اعضاء هیأت مدیره و کلیه همکاران گرامی در مجموعه صنعت گازمایع وجود محیط صفا و صمیمیت فیمابین مدیران و همکاران را عامل استمرار موفقیت آمیز فعالیت در این صنعت شمرده و از الطاف الهی دانستند و بر موضوع رعایت ایمنی و استانداردها تأکید فراوان نمودند جلسه در ساعت 13 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 

دبیرخانه انجمن

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!