برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن

 

 

به دنبال دعوتنامه مورخ 1398/04/01، مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن منتهی به اسفند 1397 با رعایت مندرجات اساسنامه مربوطه و کسب اجازه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره سازمانهای کارگری و کارفـرمائی) در ساعت 10 روز سه­ شنبه 25 تیر ماه 1398 در محل هتل بزرگ تهران برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور 48 عضو از مجموع 68 شرکت توزیع­ کننده عضو برگزار شد، پس از ارائه عملکرد هیأت مدیره انجمن در سال 1397 توسط دبیر انجمن، ارائه عملکرد مالی انجمن توسط خزانه­ دار و ارائه گزارش عملکرد کمیته نظارت بر بازسازی و جایگزینی شیر و سـیلندر توسـط دبیر کمیته بازسازی برای انتخاب بازرس انجمن رأی­ گیری به عمل آمد و در نتیجه آقای حمیدرضا تاجیک به عنوان بازرس اصلی و آقای علی ستارزاده به عنوان بازرس علی­ البدل انتخاب گردیدند.

مراسم در ساعت 13:00 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

نمونه­ هایی از تصاویر مراسم مذکور در سایت انجمن قابل مشاهده است.

     

 

 دبیرخانه انجمن    

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!