کمک به سیل زدگان

به دنبال وقوع سیل ویرانگر در استان های جنوبی ....

بیشتر

اولین جلسه هیأت مدیره در سال 1398

در ساعت 11 مورخ 18 فروردین ماه 1398 ...

بیشتر

دید و بازدید هیأت مدیره انجمن در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

انجام دید و بازدید نوروزی هیأت مدیره ....

بیشتر

" بسمه تعالی"

 

 

حلول ماه مبارک رمضان،

ماه رحمت الهی

گرامی باد.

     

دبیر خانه انجمن