با توجه به وقوع زلزله در استانهای کرمانشاه و کردستان و کشته و زخمی شدن هزاران نفر از هموطنان عزیز، این انجمن به نمایندگی از طرف اعضاء و مجموعه صنعت گازمایع ضمن اعلام همدردی با بازماندگان اقدام به تهیه و ارسال 5000 عدد سیلندر 5 و 2/5 کیلوئی به منطقه نموده است تا پس از شارژ تحت نظارت نماینده انجمن و مقامات استان بین حادثه دیدگان توزیع گردد.
ضمناً مقرر گردید هزینه های مرتبط با موضوع بر اساس سهم بازار شرکتها مشخص و به حساب منظور گردد.

 

 

دبیرخانه انجمن

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!